U N E S T

Group

Cách loại bỏ CSS chặn hiển thị

Vài lưu ý trước Bài viết này chủ yếu là phần lý thuyết về việc loại bỏ chặn hiển thị CSS. Nó có ích nhất cho những ai làm lập trình web, viết giao diện tối ưu cho tốc độ hơn. Nếu bạn đơn thuần đang sử dụng các CMS sẵn có như WordPress, bài viết

Cách trình duyệt tải trang web về và hiển thị cho người dùng

Các bước diễn ra trong quá trình trang web hiển thị là gì? Yêu cầu được thực hiện khi ai đó click vào một liên kết Trang và các tài nguyên (file) của nó được tải về Trình duyệt sử dụng các tài nguyên của trang để xây dựng trang Trang sau đó được hiển