U N E S T

Group

Sản phẩm website

Nền tảng WordPress

Nền tảng code tùy chỉnh

Sản phẩm phầm mềm

Umerch: Hệ thống tự động quản lý nhân viên thiết kế, tự động upload mẫu áo lên Merch by Amazon

Hệ thống quản lý mẫu thiết kế cho các sản phẩm thời trang Print on Demand kết hợp tự động sinh ảnh

Hệ thống bảo trì bảo dưỡng các thiết bị điện, điều hòa

  • DoorControl: Phần mềm điều khiển cửa cuốn qua điện thoại thông minh
  • Hệ thống tự động nuôi quản lý nick facebook