U N E S T

Group

NATIVE LAZY-LOADING LÀ GÌ, NÓ CẢI THIỆN TỐC ĐỘ WEBSITE NHƯ THẾ NÀO

Trình duyệt Chrome chính thức hỗ trợ lazy-loading cho ảnh và iframe ở cấp độ trình duyệt! Bắt đầu từ Chrome 76, bạn có thể sử dụng thuộc tính loading để lazy load các tài nguyên mà không cần viết riêng mã lazy-loading hoặc sử dụng riêng thư viện JavaScript (chẳng hạn như lazysizes). Chúng ta sẽ đi vào chi tiết

Cách trì hoãn tải ảnh giúp tăng tốc độ website

Ảnh trì hoãn là gì? Ảnh trì hoãn (deferred image) là ảnh chỉ được tải xuống sau khi nội dung thuộc màn hình đầu tiên (initial page) tải xong. Các hình ảnh không nằm trong màn hình đầu tiên (below the fold) có thể được trì hoãn, điều đó cho phép nội dung website tải nhanh hơn. Trì

Không nên sử dụng Lazy load ảnh trên thiết bị di động

Ảnh là thành phần chiếm dung lượng lớn trên website nên có nhiều biện pháp chủ động can thiệp vào nó để giảm ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Một số biện pháp đó bao gồm: Nén ảnh: gồm nén ảnh mất chất lượng và không mất chất lượng để giảm dung lượng ảnh. Có rất nhiều