U N E S T

Group

Hướng dẫn đăng sản phẩm lên website trong WooCommerce

1. Đăng sản phẩm đơn giản 1.1 Thêm sản phẩm Để thêm một sản phẩm, bạn vào Sản phẩm -> nhấn Thêm mới Bạn nhập vào tiêu đề – tên sản phẩm và nội dung mô tả chi tiết về sản phẩm vào khu vực như hình trên. Giao diện tạo sản phẩm giống như khi tạo bài