U N E S T

Group

CDN là gì? Tại sao bạn nên sử dụng nó để tăng tốc Website

Khi tư vấn tối ưu hóa tốc độ website, khả năng cao bạn sẽ nhận được đề nghị sử dụng CDN, vì nó thực sự là một trong những cách cải thiện tốc độ trang tốt nhất. Khi ấy chắc chắn bạn sẽ tự hỏi CDN là gì vậy? Content Delivery Network, viết tắt là CDN,