U N E S T

Group

Cách tạo một landing page đơn giản sử dụng Elementor

Hướng dẫn nhanh cách sử dụng Elementor Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt phiên bản miễn phí của plugin. Bạn có thể vào trang chủ của plugin tải bản zip và upload lên website của mình. Cách đơn giản hơn là tìm plugin ngay trong phần cài đặt plugin của website. Sau

Hướng dẫn đăng bài viết trên website nền tảng WordPress

Cách đăng một bài viết mới Bước 1 : Truy cập vào Admin với link + Trên website: http://domain.com/wp-admin/ + Trên Localhost: http://localhost/wp-admin/ Với phiên bản tiếng Anh: Bạn truy cập vào WordPress : Dashboard > Posts > Add New để tạo bài viết mới. Với phiên bản tiếng Việt: Bạn vào Bảng tin > Bài viết > Viết bài mới để tạo bài viết mới. Hình 1. Tạo