U N E S T

Group

Dịch vụ

Khảo sát

0 VNĐ/

Cá nhân

500.000VNĐ/

Doanh nghiệp

500.000 - 2.000.000VNĐ/

Khảo sát tốc độ website
Đánh giá các plugin đang sử dụng
Tối ưu hóa ảnh với định dạng mới nhất.
Cài lập CDN clouflare miễn phí
Thiết lập cache toàn diện.
Lưu trang web trên máy chủ của Google và Facebook
Lazyload ảnh, iframe, video
Rút gọn tối ưu code.
Cắt giảm các thiết kế không cần thiết trên di động
Tối ưu hóa code
Sử dụng AMP, FIA
Tối ưu hóa database
Hỗ trợ miễn phí 3 tháng

Chúng tôi làm gì để cải thiện tốc độ website của bạn !

Liên hệ ngay để được tư vấn dịch vụ tốt nhất